Category: ผลงาน

งานขึ้นโครงวางแผงโซล่าเซลล์สแตนเลส

เป็นงานขึ้นโครงวางแนวเพื่อวางแผงโซล่าเซลล์ 30 แผ่น วางแนวด้วยสแตนเลสกล่อง ขนาด 2×4 นิ้ว ยึดเพลทเข้ากับผนังดาดฟ้าวางแนวระดับ

โต๊ะสแตนเลสขนาดเล็กพับได้ 30x60x75 cm

งานสั่งทำโต๊ะพับสแตนเลสขนาด 30 × 60 × 75 เซนติเมตร สามารถพับได้วางซ้อนกันง่ายต่อการจัดเก็บใช้สตันเลทแท้ทุกชิ้นบานพับสแตนเลสแข็งแรงทนทาน

ม้วนสแตนเลสแผ่นหนา 2.5 mm

ชิ้นงานเป็นแผ่นสแตนเลสมีความหนา 2.5 มิลลิเมตร ใช้เครื่องหมุนให้เป็นท่อสูง 150 เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร พร้อมเชื่อมแต่ม ก่อนนำไปเชื่อมเก็บงานจริง

ฐานโครงสร้างสแตนเลส สำหรับตั้งเครื่องบริการน้ำดื่ม

เป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นรูปเป็นโครงสร้างของฐานที่ประกอบไปด้วย โครงสร้าง และตะแกรงระบายน้ำ ที่จะใช้เป็นฐานวางเครื่องบริการน้ำดื่มของหน่วยงาน