แสงรุ่งการช่าง Blog

งานผลิตลูกกลิ้งสแตนเลสขนาดใหญ่

ผลิตจากสแตนเลสแผ่นหนา 4.5 มิลลิเมตร เส้นรอบวง 250 มิลลิเมตร ผลิตขึ้นรูป และเชื่อมด้วยไฟฟ้า ตกแต่งงานเชื่อมให้เรียบพร้อมใช้งานเป็นลูกกลิ้ง

งานขึ้นโครงวางแผงโซล่าเซลล์สแตนเลส

เป็นงานขึ้นโครงวางแนวเพื่อวางแผงโซล่าเซลล์ 30 แผ่น วางแนวด้วยสแตนเลสกล่อง ขนาด 2×4 นิ้ว ยึดเพลทเข้ากับผนังดาดฟ้าวางแนวระดับ