แสงรุ่งการช่าง Blog

งานฝาปิดท่อสแตนเลส ขนาดพิเศษ

เป็นงานฝาปิดท่อที่เน้นความสวยงาม ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว มาประกอบเป็นโครงแล้วใช้สแตนเลสแผ่นตะแกรงเจาะรู เชื่อมอาร์กอนประกอบขึ้นรูป