แสงรุ่งการช่าง Blog

รูฟ เดรน (roof drain) สำเร็จรูป สำหรับรางน้ำ

เป็นรูฟเดรน (roof drain) ที่ทำขึ้นมาสำหรับใช้กับรางน้ำตามบ้านและโรงงาน เพื่อใช้กันเศษขยะ หรือ สิ่งสกปรก ประกอบขึ้นรูปด้วยสแตนเลส หนา 1.2 มิลลิเมตร เชื่อมประกอบด้วยอาร์กอน มีขนาด 3,4 และ 5 นิ้ว อายุการใช้งานยาวนาน สนใจ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sangrung.co.th

งานฝาปิดท่อสแตนเลส ขนาดพิเศษ

เป็นงานฝาปิดท่อที่เน้นความสวยงาม ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว มาประกอบเป็นโครงแล้วใช้สแตนเลสแผ่นตะแกรงเจาะรู เชื่อมอาร์กอนประกอบขึ้นรูป