Category: ผลงาน

ราวกันตกสแตนเลส

ราวกันตกสแตนเลส ใช้วัสดุหนา 8 mm ยึดเข้ากับตัวอาคารด้วยน๊อต 4 จุด แบบหัดปิดเพื่อความสวยงาม ระหว่างช่องของเสา เดินด้วยท่อสแตนเลสขนาด 6 หุน ตลอดแนวราว และติด metel sheet เพิ่มความสวยงานไว้ระหว่างช่องเสาอีกด้วย

รางน้ำโรงงาน

รางน้ำโรงงานขนาดใหญ่ ขนาด ท้องราง 60 ซม. ติดตั้งระหว่างหลังคาของโรงงานผลิตยาง ที่มีพื้นที่หลังคา 500 ตารางเมตร เชื่อมยึดติดกับโครงสร้างอาคาร

บานประตูสแตนเลส

บานประตูสแตนเลส ขนาด 180 x 130 ซึ่งเป็นขนาดไม่ปกติ ขึ้นโครงพร้อมด้วยการประกอบลาย ใช้สแตนเลสขัดเงา สวยงามแข็งแรง

งานฝาชี ขึ้นรูปตามแบบ

เป็นงานทำฝาซีปิดแท้งน้ำในโรงงาน ที่แบบไม่ปกติต้องสั่งทำ ขึ้นรูปมีมุมตัดตรงตามโครงสร้างของปากแท้งนำ้