Category: ผลงาน

ครัวสแตนเลสสั่งทำ พร้อมติดตั้ง

เป็นโครงการที่จัดทำชุดครัวแบบสั่งทำ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า การขึ้นรูปและการประกอบ ใช้ชุดช่างที่มีประสบการณ์โดยตรง          

กล่องสแตนเลสสั่งทำพร้อมฝา

กล่องสแตนเลสสั่งทำพร้อมฝา สั่งทำแบบล๊อตใหญ่ ไปใช้ในงานเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีราคาสูง ขึ้นรูปและประกอบด้วยการเชื่อมแก๊สอาร์กอน        

งานฮูดสแตนเลสดูดไอระเหยในโรงงาน

เป็นงานสั่งทำเพิ่มเติมจากเครื่องจักรในโรงงาน ที่ต้องการกำจัดสารพิษตามมาตรฐานของโรงงาน ใช้สแตนเลสขนาด 1.5mm ขึ้นรูป และเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอน พร้อมประกอบและติดตั้งที่หน้างาน