Author: dodkung

ตะกร้าโลหะ สำหรับอุ่นเผาเหรียญ

ชิ้นงานเป็นตะกร้าโลหะขึ้นรูป ด้วยเพลาสแตนเลส ขนาด 3-4 หุน เชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า สำหรับงานผลิตเหรียญต่างๆ ที่ต้องอุ่น และ เผาด้วยความร้อน

แท็งก์น้ำสแตนเลสรูปทรงตามสั่ง สามารถนั่งได้

แท็งก์น้ำสแตนเลสรูปทรงตามสั่งบรรจุน้ำได้ 300 ลิตรออกแบบให้สามารถนั่งได้ วางภายนอก ประกอบติดตั้งเชื่อมดวยอาร์ก้อน พร้อมฝาแท็งส์ ประกอบเชื่อมท่อรับน้ำด้วย เกรียวในสแตนเลส ทาสีภายในด้วยสีผสมอีพอคซี่สำหรับแท็งก์น้ำโดยเฉพาะ พร้อมทำขาตั้งแข็งแรงทนทาน