งานฝาปิดแท็งค์น้ำสแตนเลส

งานฝาปิดแท็งค์น้ำสแตนเลส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ความสูง 10 เซนติเมตร ใช้สแตนเลสหนา 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นรูปเชื่อมด้วยอาร์กอน มือจับประกอบแข็งแรงทนทาน

You may also like...