ตะแกรงปิดรางระบายน้ำพื้น Grating stainless

งานผลิตตะแกรงปิดรางระบายน้ำพื้น ตามขนาด ผลิตจากสแตนเลสเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า ประกอบขึ้นรูปตามขนาดรางระบายน้ำพื้น

You may also like...