งานป้ายสแตนเลส สำหรับตั้งบนโต๊ะและเค้าเตอร์

เป็นงานป้ายสแตนเลส สำหรับตั้งบนโต๊ะและเค้าเตอร์ เพื่อแสดงข้อมูล หรือสัญลักษณ์ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ เผยแพร่แผ่นพับ รับบัตรเครดิต ผลิตตัด พับ ด้วยสแตนเลสความหนา 1.2 มิลลิเมตร หน้าป้ายขนาด 5cm x 5cm สามารถ สกรีน หรือ สติ๊กเกอร์ลงบนหน้าพื้นผิวได้ (แสดงให้เห็นถึงงานดิบยังไม่ได้ขัดผิวและลบคม)

You may also like...