แผงรั้วสแตนเลสปิดช่องลม

เป็นงานที่ขึ้นรูปและลายตามความต้องการของลูกค้า ที่จะนำไปติดตั้งช่องปูนตามขนาดจริง พร้อมด้วยแผงที่ทำลวดลายด้วยการตัดเลเซอร์ 

   
 

You may also like...