ฮูดดูดอากาศในครัว (Hood)

เป็นงานทำฮูดดูดอากาศในครัว (Hood) หรือที่เราเรียกว่าฝาชี ซึ้งผลงานชิ้นนี้เป็นการสั่งทำเป็นขนาดพิเศษเป็นครัวขนาดใหญ่ในโรงแรม ที่ทีมงานจะต้องเข้าไปวัดขนาดพื้นที่หน้างาน เพื่อกำหนดขนาดให้พอดีกับพื้นที่ ๆ ลูกค้ากำหนด ตามภาพเป็นชิ้นงานที่อยู่ระหว่างการประกอบในโรงงานตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้

ขนาดความยาวมากกว่า 2 เมตรจึงทำให้ระบบดูดอากาศจำเป็นที่จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้กำลังดูดอากาศสามารถที่จะดูดกลิ่นต่าง ๆ ที่ได้จากการทำอาหาร ออกไปจากครัวได้อย่างรวดเร็ว งานตามภายยังไม่มี แผ่นกรองที่ทำจากสแตนเลสปิดอยู่ระหว่างปากฮูดกับท่อระบาย

You may also like...