งานเปลี่ยนหุ่มใยแก้วปล่องระบายความร้อน

งานเปลี่ยนใยแก้วปล่องส่งผ่านไอความร้อนและสารพิษ ของเครื่องขึ้นรูปเบาะรถยนต์ ความร้อนจากเครื่องขึ้นรูปฟองน้ำ  ให้ความร้อนในการผลิต ประมาณ 90 C และให้อากาศพิษจากการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปล่องระบายความร้อนของเครื่องขึ้นรูปจะต้องทำการ หุ้มด้วยใยแก้วที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทจากผิวปล่องโลหะถ่ายเทออกมาบริเวรพื้นที่การผลิต

ลักษณะงานก่อนที่จะทำการเปลี่ยนใยแก้ว โดยของเดิมชำรุดจากการเปิดช่องเพื่อทำความสะอาดกรองอากาศพิษ ทำให้ใยแก้วบางส่วนฉีกขาดเป็นบริเวณกว้าง และเบื้องต้นจากการตรวจสอบ ใยแก้วก็เสื่อมสภาพด้วย โดยให้ทีมงานรื้อใยแก้วชุดเก่าออกมาให้หมดและทำความสะอาดผิวโลหะ โดยใช้สารเคมีที่ไม่ทำปฏิกริยากับเหล็กโลหะ และ ไม่ติดไฟ  ถ้ากรณีพบรอยรั่วก็จะทำการอุดด้วยการเชื่อมโลหะเสริมเพื่อป้องกันอากาศพิษรั่วไหลออกมาภายนอก

ก่อนเปลี่ยน

หลังจากที่ทำรื้อใยแก้วชุดเก่าออกมาทั้งหมด และทำความสะอาดพื้นผิว ก็จะนำใยแก้วชุดใหม่ที่มีความหนาประมาณ 2 นิ้ว มาหุ้ม โดยใช้เทปกาวอลูมิเนียมปิดรอยต่อของใยแก้ว และใช้สายรัดสเตนเลสรัดใยแก้วโดยให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 ฟุต  ตามด้วยใช้ตาข่ายลวด (ขนาดช่องตาข่าย 1 นิ้ว) หุ้มอีก 1 ชั้นเพื่อป้องการฉีกขาดเมื่อมีการกระทบหรือกระแทกจากรถเข็นในโรงงาน หรือ จากกระบวนการผลิตในส่วนอื่น ๆ ในโรงผลิต

หลังเปลี่ยน

You may also like...