Tagged: ใยแก้ว

งานหุ้มท่อสตรีม

งานท่อสตรีม และงานช่องสำหรับ service บริเวณหน้าแปลนของท่อสตรีม ทำจากสแตนเลสแผ่นรีดขึ้นรูปประกอบเป็นกล่องลักษณะทรงกระบอก และมีตัวล็อคสำหรับเปิดออกเพื่องาน service ได้อีกด้วย

งานเปลี่ยนหุ่มใยแก้วปล่องระบายความร้อน

งานเปลี่ยนใยแก้วปล่องส่งผ่านไอความร้อนและสารพิษ ของเครื่องขึ้นรูปเบาะรถยนต์ ความร้อนจากเครื่องขึ้นรูปฟองน้ำ  ให้ความร้อนในการผลิต ประมาณ 90 C และให้อากาศพิษจากการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปล่องระบายความร้อนของเครื่องขึ้นรูปจะต้องทำการ หุ้มด้วยใยแก้วที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทจากผิวปล่องโลหะถ่ายเทออกมาบริเวรพื้นที่การผลิต