Tagged: สแตนเลส

ตะกร้าโลหะ สำหรับอุ่นเผาเหรียญ

ชิ้นงานเป็นตะกร้าโลหะขึ้นรูป ด้วยเพลาสแตนเลส ขนาด 3-4 หุน เชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า สำหรับงานผลิตเหรียญต่างๆ ที่ต้องอุ่น และ เผาด้วยความร้อน

งานฝาครอบสแตนเลสขนาดใหญ่

เป็นงานที่ขึ้นรูปสแตนเลสหนา 1.5 mm ให้เป็นรูปทรงฝาชีทรงเตี้ย พับเก็บขอบ เชื่อมมุมทั้ง 4 ด้วย อาร์กอน พร้อมทั้งใส่บานพับทำขึ้นใหม่เพราะต้องใช้ขนาดที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าปกติ และพร้อมตัวล๊อค พร้อมเจาะรูปสำหรับแม่กุญแจ

ฝาปิดถังสารเคมี ใช้สแตนเลสหนา 3 mm.

เป็นงานผลิตฝาปิดถังสารเคมีที่ต้องใช้ฝาถังที่มีน้ำหนักมากรองรับแรงดันที่อยู่ในถังไม่ให้สามารถดันฝาออกได้เอง ผลิตจากสแตนเลสแผ่นที่มีความหนาถึง 3 mm. ตัดด้วยเลเซอร์ เขื่อด้วยแก๊สอาร์กอน ประกอบขึ้นรูปพร้อมหูยกแบบสแตนเลส ใช้งานเกิน 30 ปีแน่นอน

งานสแตนเลสสั่งทำจำนวนมาก

เป็นงานสแตนเลสที่รับดำเนินการขึ้นรูป หรือผลิตชิ้นงานจำนวนมาก โดยใช้ สแตนเลสแผ่น หรือท่อในแบบต่างๆ ขึ้นรูป และผ่านกระบวนการตัด เจียร์ ดัดงอ เชื่อม