Tagged: ฝาชีดูดอากาศ

ฮูดดูดอากาศในครัว (Hood)

เป็นงานทำฮูดดูดอากาศในครัว (Hood) หรือที่เราเรียกว่าฝาชี ซึ้งผลงานชิ้นนี้เป็นการสั่งทำเป็นขนาดพิเศษเป็นครัวขนาดใหญ่ในโรงแรม ที่ทีมงานจะต้องเข้าไปวัดขนาดพื้นที่หน้างาน เพื่อกำหนดขนาดให้พอดีกับพื้นที่ ๆ ลูกค้ากำหนด ตามภาพเป็นชิ้นงานที่อยู่ระหว่างการประกอบในโรงงานตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้

งานกรองสแตนเลสฮูดห้องครัว

เป็นกรองสแตนเลสสำหรับงานห้องครัว เป็นฟิวเตอร์ (Filter) ชั้นแรกสุดของระบบระบายอากาศภายในครัว ทำจาก สแตนเลสแผ่นขนาด 1 มิลลิเมตร ขึ้นรูปเป็น ลักษณะกล่องคล้ายกรอบรูป และวางแนวสแตนเลสตามแนวตั้ง โดยสแตนเลสที่ขึ้นรูปแล้วจะมีลักาณะคล้ายกับรูปตัว U แต่ ปลายจะบานออกทางข้าง