Tagged: ช่างสแตนเลส

ตะกร้อสแตนเลสสั่งทำ ขนาดพิเศษ

ตะกร้อสแตนเลสสั่งทำ ขนาดพิเศษ ซึ่งขนาดลูกค้ากำหนด เป็นขนาดที่ไม่มีขายทั่วไป สั่งทำเท่านั้น ใช้สแตนเลสเส้นตัดเชื่อมขึ้นรูป โดยช่างที่มีประสบการณ์