Tagged: งานสแตนเลส

ฐานโครงสร้างสแตนเลส สำหรับตั้งเครื่องบริการน้ำดื่ม

เป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นรูปเป็นโครงสร้างของฐานที่ประกอบไปด้วย โครงสร้าง และตะแกรงระบายน้ำ ที่จะใช้เป็นฐานวางเครื่องบริการน้ำดื่มของหน่วยงาน

งานฝาปิดท่อสแตนเลส ขนาดพิเศษ

เป็นงานฝาปิดท่อที่เน้นความสวยงาม ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว มาประกอบเป็นโครงแล้วใช้สแตนเลสแผ่นตะแกรงเจาะรู เชื่อมอาร์กอนประกอบขึ้นรูป

งานรั้วสแตนเลส

เป็นงานรั้วสแตนเลสที่สั่งทำพิเศษตามขนาดช่อง รั้วโดยขนาดที่ทำเป็นขนาดที่เฉพาะ ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 2 นิ้วคูณ 2 นิ้วขึ้นโครงตามแบบ