แสงรุ่งการช่าง Blog

งานรั้วสแตนเลส

เป็นงานรั้วสแตนเลสที่สั่งทำพิเศษตามขนาดช่อง รั้วโดยขนาดที่ทำเป็นขนาดที่เฉพาะ ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 2 นิ้วคูณ 2 นิ้วขึ้นโครงตามแบบ      

อแด็ปเตอร์แปลงท่อลม ขนาดเล็ก งานท่อลม

อแด็ปเตอร์แปลงท่อลม ขนาดเล็ก งานท่อลม เป็นงานขึ้นรูปด้วยแผ่นสังกะสีขนาดหนา 1.5 มิลลิเมตรขนาดท่อเส้นผ่าจุดศูนย์กลาง 4 นิ้วงอ 90 องศา แปลงให้อีกด้านเป็นลักษณะช่องสี่เหลี่ยมเพื่อไปเข้ากับต้นกำเนิดลม (พัดลม) หรือปากท่อดูดลม เป็นงานสั่งทำจำนวนมาก        

แผงรั้วสแตนเลสปิดช่องลม

เป็นงานที่ขึ้นรูปและลายตามความต้องการของลูกค้า ที่จะนำไปติดตั้งช่องปูนตามขนาดจริง พร้อมด้วยแผงที่ทำลวดลายด้วยการตัดเลเซอร์       

งานฝาชีสแตนเลสดักไอเสียในโรงงาน

เป็นงานสั่งทำเพื่อกำจัดกลิ่นไอเสียที่อยู่ในกระบวนการผลิตและหลอมโลหะ ขนาด 80x80cm วางขอบด้วยเส้นสแตนเลสฉากขนาด 8 หุน ขึ้นรูป พร้อมปากท่อระบายขนาด 5 นิ้ว