แสงรุ่งการช่าง Blog

งานถังสแตนเลสงาน food grade

เป็นงานสแตนเลสม้วนขึ้นรูปทรางกรวย หรือ ถ้งไซโคลน ที่มีการเชื่อ ท่อเกลียวสำหรับติดตั้งในโรงงาน เป็นงาน food grade              

ขาโต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงงานในไลน์การผลิตอาหาร

เป็นงานสั่งทำโต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงงานในส่วนของไลน์การผลิตที่จะสามารถรองรับมาตรฐานในการผลิตอาหาร หรือการผลิตที่ต้องการความสะอาดสูงขึ้นรูปด้วยสแตนเลสกล่องขนาด 2 นิ้วรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 500 กิโลกรัม