แสงรุ่งการช่าง Blog

งานเปลี่ยนหุ่มใยแก้วปล่องระบายความร้อน

งานเปลี่ยนใยแก้วปล่องส่งผ่านไอความร้อนและสารพิษ ของเครื่องขึ้นรูปเบาะรถยนต์ ความร้อนจากเครื่องขึ้นรูปฟองน้ำ  ให้ความร้อนในการผลิต ประมาณ 90 C และให้อากาศพิษจากการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปล่องระบายความร้อนของเครื่องขึ้นรูปจะต้องทำการ หุ้มด้วยใยแก้วที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทจากผิวปล่องโลหะถ่ายเทออกมาบริเวรพื้นที่การผลิต

ประโยชน์ของสเตนเลส

ใช้ในสิ่งแวดล้อมที่กัดกร่อน (Corrosive Environment) งานอุณหภูมิเย็นจัด ป้องกันการแตกเปราะ ใช้งานอุณหภูมิสูง (High temperature)ป้องกันการเกิดคราบออกไซด์ (scale) และยังคงความแข็งแรง มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล (High strength vs. mass)

ตารางเทียบเบอร์ของโลหะแผ่น กับ ความหนา

ตารางสำหรับเปรียบเทียบเบอร์ของโลหะแผ่น กับ ความหนา มีหน่วยเป็น นิ้ว (inch) แบ่งเป็น โลหะแผ่น (Mild Steel),  อลูมิเนียม (Aluminum), สังกะสี (Galvanized Steel), สแตนเลสแผ่น (Stainless Steel)

เกรดของสแตนเลส

การแบ่งเกรดของ stainless steel ตาม American Iron and Steel Institute ( AISI )
200 Series – austeniitic iron-chromium-nickel-manganese alloys
300 Series – austeniitic iron-chromium-nickel alloys
400 Series – ferritic and martensitic alloys