แสงรุ่งการช่าง Blog

บูธขายสินค้าสแตนเลส (โครงสร้าง)

บูธขายสินค้าสแตนเลส (โครงสร้าง) เป็นบูธสั่งตามความต้องการของลูกค้า สามารถใช้งานเอนกประสงค์ มีชั้นวางสินค้า มีลิ้นชักใส่ของพร้อมกลอนล๊อก ลูกค้าสามารถพิมพ์ไวนิลเพื่อตกแต่งได้ตามความต้องการ

ราวกันตกสแตนเลส

ราวกันตกสแตนเลส ใช้วัสดุหนา 8 mm ยึดเข้ากับตัวอาคารด้วยน๊อต 4 จุด แบบหัดปิดเพื่อความสวยงาม ระหว่างช่องของเสา เดินด้วยท่อสแตนเลสขนาด 6 หุน ตลอดแนวราว และติด metel sheet เพิ่มความสวยงานไว้ระหว่างช่องเสาอีกด้วย

รางน้ำโรงงาน

รางน้ำโรงงานขนาดใหญ่ ขนาด ท้องราง 60 ซม. ติดตั้งระหว่างหลังคาของโรงงานผลิตยาง ที่มีพื้นที่หลังคา 500 ตารางเมตร เชื่อมยึดติดกับโครงสร้างอาคาร

บานประตูสแตนเลส

บานประตูสแตนเลส ขนาด 180 x 130 ซึ่งเป็นขนาดไม่ปกติ ขึ้นโครงพร้อมด้วยการประกอบลาย ใช้สแตนเลสขัดเงา สวยงามแข็งแรง