ม้วนสแตนเลสแผ่นหนา 2.5 mm

ชิ้นงานเป็นแผ่นสแตนเลสมีความหนา 2.5 มิลลิเมตร ใช้เครื่องหมุนให้เป็นท่อสูง 150 เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร พร้อมเชื่อมแต่ม ก่อนนำไปเชื่อมเก็บงานจริง

You may also like...