ลังสังกะสีใส่เครื่องมือ พร้อมหูหิ้ว

เป็นลังสังกะสีประกอบขึ้นรูปลักษณะกล่อง ใช้สังกัสัแผ่นหนา 1.5 mm ใช้ใส่สิ่งของ เครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมหูหิ้วขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก

You may also like...