อแด็ปเตอร์แปลงท่อลม ขนาดเล็ก งานท่อลม

อแด็ปเตอร์แปลงท่อลม ขนาดเล็ก งานท่อลม เป็นงานขึ้นรูปด้วยแผ่นสังกะสีขนาดหนา 1.5 มิลลิเมตรขนาดท่อเส้นผ่าจุดศูนย์กลาง 4 นิ้วงอ 90 องศา แปลงให้อีกด้านเป็นลักษณะช่องสี่เหลี่ยมเพื่อไปเข้ากับต้นกำเนิดลม (พัดลม) หรือปากท่อดูดลม เป็นงานสั่งทำจำนวนมาก

   
   

You may also like...