งานฮูดสแตนเลสดูดไอระเหยในโรงงาน

เป็นงานสั่งทำเพิ่มเติมจากเครื่องจักรในโรงงาน ที่ต้องการกำจัดสารพิษตามมาตรฐานของโรงงาน ใช้สแตนเลสขนาด 1.5mm ขึ้นรูป และเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอน พร้อมประกอบและติดตั้งที่หน้างาน

   

       

You may also like...