งานบันไดลิงสแตนเลส ใช้ลงถังน้ำในโรงงาน

งานบันไดลิงสแตนเลส ใช้ลงถังน้ำในโรงงาน ใช้ท่อสแตนเลสหนาเกือบ 2 มิลลิเมตร ประกอบขึ้นรูปเพื่อรับน้ำหนักเวลาเจ้าหน้าที่ปีนลงไปเพื่อไปสำรวจคุณภาพน้ำ มีหน้าแปลนสำหรับยึดเข้ากับผนังถัง

20140525-170030-61230622.jpg

20140525-170028-61228649.jpg

20140525-170029-61229577.jpg

You may also like...