ตะแกรงสเตนเลส สำหรับรองภายในหม้อต้ม

ตะแกรงสเตนเลสรองหม้อต้ม ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้รองหม้อต้มประเภทต่าง ๆ ไม่ให้สิ่งกำลังต้มอยู่สัมผัสกับก้นหม้อโดยตรง ทำจากสเตนเลสเส้นแบนขึ้นรูป เชื่อมติดด้วยตะแกรงเหล็ก และใส่มือจับเพื่อใช้ยกออกจากหม้อต้ม

You may also like...