แสงรุ่งการช่าง Blog

ม้วนสแตนเลสแผ่นหนา 2.5 mm

ชิ้นงานเป็นแผ่นสแตนเลสมีความหนา 2.5 มิลลิเมตร ใช้เครื่องหมุนให้เป็นท่อสูง 150 เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร พร้อมเชื่อมแต่ม ก่อนนำไปเชื่อมเก็บงานจริง

ฐานโครงสร้างสแตนเลส สำหรับตั้งเครื่องบริการน้ำดื่ม

เป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นรูปเป็นโครงสร้างของฐานที่ประกอบไปด้วย โครงสร้าง และตะแกรงระบายน้ำ ที่จะใช้เป็นฐานวางเครื่องบริการน้ำดื่มของหน่วยงาน

ตะกร้าโลหะ สำหรับอุ่นเผาเหรียญ

ชิ้นงานเป็นตะกร้าโลหะขึ้นรูป ด้วยเพลาสแตนเลส ขนาด 3-4 หุน เชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า สำหรับงานผลิตเหรียญต่างๆ ที่ต้องอุ่น และ เผาด้วยความร้อน