Author: dodkung

ขาโต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงงานในไลน์การผลิตอาหาร

เป็นงานสั่งทำโต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงงานในส่วนของไลน์การผลิตที่จะสามารถรองรับมาตรฐานในการผลิตอาหาร หรือการผลิตที่ต้องการความสะอาดสูงขึ้นรูปด้วยสแตนเลสกล่องขนาด 2 นิ้วรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 500 กิโลกรัม      

งานรั้วสแตนเลส

เป็นงานรั้วสแตนเลสที่สั่งทำพิเศษตามขนาดช่อง รั้วโดยขนาดที่ทำเป็นขนาดที่เฉพาะ ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 2 นิ้วคูณ 2 นิ้วขึ้นโครงตามแบบ      

อแด็ปเตอร์แปลงท่อลม ขนาดเล็ก งานท่อลม

อแด็ปเตอร์แปลงท่อลม ขนาดเล็ก งานท่อลม เป็นงานขึ้นรูปด้วยแผ่นสังกะสีขนาดหนา 1.5 มิลลิเมตรขนาดท่อเส้นผ่าจุดศูนย์กลาง 4 นิ้วงอ 90 องศา แปลงให้อีกด้านเป็นลักษณะช่องสี่เหลี่ยมเพื่อไปเข้ากับต้นกำเนิดลม (พัดลม) หรือปากท่อดูดลม เป็นงานสั่งทำจำนวนมาก