Author: dodkung

งานฝาชีสแตนเลสดักไอเสียในโรงงาน

เป็นงานสั่งทำเพื่อกำจัดกลิ่นไอเสียที่อยู่ในกระบวนการผลิตและหลอมโลหะ ขนาด 80x80cm วางขอบด้วยเส้นสแตนเลสฉากขนาด 8 หุน ขึ้นรูป พร้อมปากท่อระบายขนาด 5 นิ้ว      

งานโคมไฟสระว่ายน้ำ

เป็นงานโคมไฟสั่งทำพร้อมเจาะรูแตกต่างกันหลายขนาดสำหรับตกแต่งสระว่ายน้ำตัว Chrome ทำด้วยสแตนเลสขนาดหนา 1.5 มิลลิเมตรขึ้นรูปเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยม        

ตะแกรงช่องลม

ใช้สำหรับปิดช่องลม หรือช่องระหว่างอาคาร เป็นลักษณะตะแกรงแบบโปร่งตามแบบ เน้นความสวยงานและแข็งแรง           

ครัวสแตนเลสสั่งทำ พร้อมติดตั้ง

เป็นโครงการที่จัดทำชุดครัวแบบสั่งทำ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า การขึ้นรูปและการประกอบ ใช้ชุดช่างที่มีประสบการณ์โดยตรง