ตะกร้าโลหะ สำหรับอุ่นเผาเหรียญ

ชิ้นงานเป็นตะกร้าโลหะขึ้นรูป ด้วยเพลาสแตนเลส ขนาด 3-4 หุน เชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า สำหรับงานผลิตเหรียญต่างๆ ที่ต้องอุ่น และ เผาด้วยความร้อน

You may also like...