ฐานโครงสร้างสแตนเลส สำหรับตั้งเครื่องบริการน้ำดื่ม

เป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นรูปเป็นโครงสร้างของฐานที่ประกอบไปด้วย โครงสร้าง และตะแกรงระบายน้ำ ที่จะใช้เป็นฐานวางเครื่องบริการน้ำดื่มของหน่วยงาน

You may also like...