งานตัดเลเซอร์ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง

ลูกค้าต้องการนำไปประกอบกับ การตกแต่งบ้าน โดนงานเป็นงานตัดเลเซอร์ขึ้นตามแบบ และพับขอบ ใช้สแตนเลสหนา 1.5 mm

You may also like...