งานรั้วสแตนเลส

เป็นงานรั้วสแตนเลสที่สั่งทำพิเศษตามขนาดช่อง รั้วโดยขนาดที่ทำเป็นขนาดที่เฉพาะ ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 2 นิ้วคูณ 2 นิ้วขึ้นโครงตามแบบ

   
 

You may also like...