งานฝาชีสแตนเลสดักไอเสียในโรงงาน

เป็นงานสั่งทำเพื่อกำจัดกลิ่นไอเสียที่อยู่ในกระบวนการผลิตและหลอมโลหะ ขนาด 80x80cm วางขอบด้วยเส้นสแตนเลสฉากขนาด 8 หุน ขึ้นรูป พร้อมปากท่อระบายขนาด 5 นิ้ว

   
 

You may also like...