ตะแกรงช่องลม

ใช้สำหรับปิดช่องลม หรือช่องระหว่างอาคาร เป็นลักษณะตะแกรงแบบโปร่งตามแบบ เน้นความสวยงานและแข็งแรง 

   

     

You may also like...