ราวกันตกสแตนเลส

ราวกันตกสแตนเลส ใช้วัสดุหนา 8 mm ยึดเข้ากับตัวอาคารด้วยน๊อต 4 จุด แบบหัดปิดเพื่อความสวยงาม ระหว่างช่องของเสา เดินด้วยท่อสแตนเลสขนาด 6 หุน ตลอดแนวราว และติด metel sheet เพิ่มความสวยงานไว้ระหว่างช่องเสาอีกด้วย

20140518-093037.jpg

20140518-093133.jpg

20140518-093152.jpg

You may also like...