รางน้ำโรงงาน

รางน้ำโรงงานขนาดใหญ่ ขนาด ท้องราง 60 ซม. ติดตั้งระหว่างหลังคาของโรงงานผลิตยาง ที่มีพื้นที่หลังคา 500 ตารางเมตร เชื่อมยึดติดกับโครงสร้างอาคาร

20140424-183522.jpg

20140424-183530.jpg

20140424-183542.jpg

You may also like...

1 Response

  1. 17/02/2022

    3undefiled