งานฝาชี ขึ้นรูปตามแบบ

เป็นงานทำฝาซีปิดแท้งน้ำในโรงงาน ที่แบบไม่ปกติต้องสั่งทำ ขึ้นรูปมีมุมตัดตรงตามโครงสร้างของปากแท้งนำ้

20140418-202257.jpg

20140418-202316.jpg

20140418-202347.jpg

You may also like...